+90 216 378 02 05
info@habatr.com
İSTANBUL

HAKKIMIZDA


HAKKIMIZDA

VİZYONUMUZ

Gücünü takım çalışmasından alan HABA Alüminyum, yeni ve  akılcı çözümleri ile müşterilerine ayrıcalık, faaliyet gösterdiği sektöre güç katma, üstün iş etiği anlayışı ile uluslararası pazarda ülkesini en iyi şekilde temsil etme vizyonu ile hareket eder. HABA Alüminyum mükemmellik, yaratıcılık, insan odaklılık, sorumluluk, birlik ve bütünlük gibi değerleri kuruluşundan beri esas alır.

 

MİSYONUMUZ

İnsana, doğaya, yasaya saygılı, kaliteden ve güvenirlilikten taviz vermeden, Özçelik Makina teknolojik donanımı ile optimum maliyet, doğru ve sonuç odaklı üretim yapmak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, milli üretime ve ekonomiye katkı sağlayarak sektörünü daha ileriye taşımak HABA Alüminyum’un misyonudur.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

HABA Alüminyum vizyonu doğrultusunda;

- Kalite politikamız çerçevesinde, başarılarımızın sürdürülebilir olmasını sağlamayı, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemeyi ve marka bilincimizi geliştirmeyi,

- Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamayı ve sürekliliğini temin etmeyi,

- Özçelik Makina’nın gelişen ve güncel teknolojilerini kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılamayı,

- Çalışanlara potansiyel İsg, Çevre ve Kalite konularında doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları için sürekli eğitim vermeyi,

- Enerji kaynaklarını korumayı, çevreye duyarlı, fiziki ve sosyal çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi,

- Tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

- Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,

- Üretim ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken insana ve çevreye duyarlı olmayı, bilgi varlıklarının önemi ve gizliliğini korumayı ilke edinir.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle;

- Temeli “Önce İnsan" olan yönetim anlayışını benimseyen HABA Alüminyum, Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle gelecek nesillere özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğuyla planlamalar yapmayı,

- Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uymayı,

- Faaliyetlerimiz sırasında oluşan kâğıt, plastik gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamayı ve bir geri dönüşüm eylem planı oluşturup uygulamayı,

- Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları önlemeyi,

- Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.